Polyester Attracties & Speeltoestellen Repareren

U mag alleen speel- en attractietoestellen houden die een certificaat van goedkeuring hebben. Het toestel laat u jaarlijks keuren door een aangewezen keuringsinstelling. U moet een logboek bijhouden met de keurings- of onderzoeksgegevens en informatie over onderhoud en ongevallen.

Onderhoud attracties en speeltoestellen

Wij onderhouden polyester attracties en speeltoestellen volgens de veiligheidseisen van het warenwetsbesluit attractie- en speeltoestellen (WAS). Als u regelmatig onderhoud uitvoert dan voorkomt dit onveilige situaties.

Denk bijvoorbeeld aan de volgende zaken:

 • Aandraaien van bouten en moeren
 • Smeren van lagers
 • Controleren of kettingen nog lang genoeg zijn
 • Controleren van de laagdikte van de ondergrond
 • Polyester coating controleren op scheurtjes, putten of beschadigingen

We houden het logboek bij zodat goed gedocumenteerd wordt welke reparaties we hebben geconstateerd en uitgevoerd.

Inspectie

U bent verplicht om regelmatig inspecties uit te voeren. Zodat de speeltoestellen veilig zijn om in gebruik te houden. Met de resultaten van onze inspecties kunt u beoordelen welke reparaties er met spoed aan zitten te komen. Of waar op lange termijn rekening gehouden dient te worden.

Logboek of actueel dossier

Wij kunnen voor u een logboek of actueel dossier opstellen, actualiseren. Zelf bent u verantwoordelijk voor het bewaren van dit document. In het logboek of dossier zijn de volgende zaken opgenomen:

 • Type inspecties zijn uitgevoerd
 • Onze bevindingen, onderhoudswerkzaamheden en reparaties
 • Welke reparaties gepland staan

Ook voor speeltoestellen volgen we de richtlijnen van het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen (WAS)

 • Speeltoestel identificatie
 • NAW gegevens van de eigenaar van het speeltoestel
 • NAW gegevens van de beheerder/ exploitant van het speeltoestel
 • Omschrijving en foto van het speeltoestel
 • Fabrikant en/ of importeur
 • Bouwjaar
 • Serie-of typeaanduiding
 • Serienummer mits aanwezig
 • Aantekeningen onderhoudsinspecties:
 • Datum en tijdstip van de onderhoudsinspectie en gegevens over de uitvoerder;
 • Geconstateerde gebreken of veranderingen in de staat van het toestel en de reparateur;
 • Vervanging van belangrijke onderdelen en gegevens over de leverancier van deze onderdelen.

Zelf bent u verantwoordelijk voor het vastleggen van eventuele ongevallen die verband houden met de speeltoestellen

 • Omschrijving incident
 • Oorzaak incident
 • Letsel
 • Getroffen maatregelen die u na het ongeval heeft genomen om incidenten in de toekomst uit te sluiten

Wij voeren inspecties uit voor:

Unknown
Logo Vincotte

Regels beheren speeltoestellen

Lees hier over alle vereisten rondom correct beheren van speeltoestellen en attracties.